NIEUWS KUNSTLOC /CMK TRAJECT 3 2021-2024

NIEUWS KUNSTLOC /CMK TRAJECT 3 2021-2024

NIEUWSBRIEF KUNSTLOC JULI 2020 ( met o.a. ‘Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie’)

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan de penvoerders. Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven. Op 1 november 2020 moet de aanvraag ingediend worden het Fonds. De gemeente Etten-Leur heeft onlangs de intentieverklaring ondertekend voor deelname aan de regeling. In november 2020 zal er een definitief besluit genomen worden.

NIEUWE REGELING IN HET KORT
De regeling focust zich op het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs.
Deze periode is er extra ruimte voor kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod en meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Naast de scholen waarvan bekend is dat ze meedoen, worden scholen die niet eerder hebben meegedaan, nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen, dit mede in het kader van kansengelijkheid. Dit levert een tweesporenbeleid op waarbij bestaande relaties worden uitgediept en onderhouden en nieuwe relaties worden opgezocht en betrokken.

Luana Bergmans is voor Kunstloc als woordvoerder en ontwikkelaar betrokken bij de inhoudelijke invulling van deze nieuwe periode. (Kunstloc vertegenwoordigt bij het schrijven van de aanvraag alle Brabantse gemeenten die deelnemen aan de landelijke regeling met minder dan 90.000. inwoners.)
Zij heeft inmiddels drie informatieve vlogs opgenomen:
Heb je vragen? mail Hanne Poos

Volgende & vorige NIEUWSBERICHT

Scroll naar top
Skip to content