ICC cursus Brabant 2021-2022

ICC cursus Brabant 2021-2022

Ontwikkelen tot cultuurspecialist. Veranker cultuureducatie vanuit ambitie, visie, beleid en praktijk.  

Vanuit een eigen teamvisie en ambitie cultuureducatie een vaste plek geven in het onderwijs? Dan vormt de ICC-cursus Brabant een goede basis. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die cultuurspecialist, ofwel interne cultuurcoördinator cultuureducatie, willen worden in de school.
Kunstloc organiseert deze cursus in Noord-Brabant, samen met regionale intermediairs, in een compacte vorm. Het leren werken met de competenties cultuureducatie en de 3 domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) zijn belangrijke onderdelen van de Brabantse cursus. De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken.
De ICC-cursus Brabant leidt op tot een landelijk erkend certificaat, gevalideerd door het lerarenregister. 

Thema: Samenhang in het curriculum van de school, Kennis en didactiek van de leerkracht 
Doelgroep: ICC-ers, Team/Leerkrachten 
Trainer: Nelleke van Aken
Prijs: In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit betaal je 50 % van de kosten

Cursus West-Brabant 
Aantal bijeenkomsten: 8 en presentatie beleidsplan
Dag en tijd: woensdagmiddag 14:00 – 17:00 uur
Data:

 • 29 september 2021
 • 20 oktober 2021
 • 17 november 2021
 • 12 januari 2022
 • 2 februari 2022
 • 23 februari 2022
 • 16 maart 2022
 • 6 april 2022
 • 11 mei 2022 (eindpresentatie/certificaatuitreiking)
  locatie: verschillende locaties in West Brabant

Geïnteresseerden kunnen zich via onderstaande link aanmelden:
https://www.decultuurloper.nl/po/professionalisering/cursussen/icc-cursus-brabant-9000
Vermeld bij de aanmelding dat het om de ICC cursus West Brabant gaat.

Scroll naar top Skip to content