ICC cursus Brabant 2022-2023

ICC cursus Brabant 2022-2023

Ontwikkelen tot cultuurspecialist. Veranker cultuureducatie vanuit ambitie, visie, beleid en praktijk.  

VOOR WIE
De icc-cursussen (interne cultuur coördinator-cursussen) in Brabant zijn bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die cultuurspecialist willen worden op hun school. In een cursus van acht dagdelen word je opgeleid tot gecertificeerd cultuurcoördinator. De cultuurcoördinator (icc’er) op school is dé spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind op school.

DOEL
De cultuurcoördinator schrijft tijdens de cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) een cultuurplan voor de school. Dit gebeurt in afstemming met het team en de directie. In het plan staat de visie van de school op cultuuronderwijs, met een plan van aanpak en een meerjarenplan. Een doordachte visie en goed beleid op cultuuronderwijs helpen om de kwaliteit en continuïteit ervan te waarborgen. Cultuuronderwijs wordt onderdeel van het schoolplan en het wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Thema: Samenhang in het curriculum van de school, Kennis en didactiek van de leerkracht 
Doelgroep: ICC-ers, Team/Leerkrachten 
Trainer: Nelleke van Aken
Prijs: In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit betaal je 50 % van de kosten

Cursus West-Brabant 
Aantal bijeenkomsten: 8 en presentatie beleidsplan
Dag en tijd: woensdagmiddag 14:00 – 17:00 uur
Data: 28-09-22 / 19-10-22 / 16-11-22 / 11-01-23 / 01-02-23 / 01-03-23 / 22-03-23 / 12-04-2023
Presentatie beleidsplan: 10 mei 2023
locatie: verschillende locaties in West Brabant

Geïnteresseerden kunnen zich via onderstaande link aanmelden:
Aanmelden ICC-Cursus Brabant (kunstlocbrabant.nl)
Vermeld bij de aanmelding dat het om de ICC cursus West Brabant gaat.

Volgende & vorige NIEUWSBERICHT

Scroll naar top
Skip to content