TOEGANGKELIJKHEIDSVERKLARING

De gemeente Etten-Leur en KOEPEL wil graag dat iedereen toegang heeft tot haar digitale informatie. Dat betekent dat onze website(s) en mobiele applicaties gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen.

Digitale toegankelijkheid

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27-05-2024

We werken daarom zoveel mogelijk volgens de wettelijke toegankelijkheidscriteria. Denk hierbij aan taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van de website via het toetsenbord.
Het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. Voor verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.
De websites van de Koepel voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het besluit.
Dit zijn de resultaten van de toegankelijkheidstoets.

toegankelijksheidslabel

U vindt de toegankelijkheidsverklaring in het Register Toegankelijkheidsverklaringen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: redacteuren en andere medewerkers in de organisatie hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van de gemeentelijke website is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Verbeteringen

Op de websites van KOEPEL staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. KOEPEL zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

PDF-bijlagen en formulieren

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's en formulieren. KOEPEL kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's en formulieren die worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's en formulieren vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf of een ontoegankelijk formulier?
Laat ons dat weten via het e-mailadres: koepel@etten-leur.nl

Vragen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact met ons op via het e-mailadres: koepel@etten-leur.nl.

Meer weten?

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud