Vrijwilligersmiddag 10 jaar KOEPEL

Fotogalerij

Vrijwilligersmiddag 10 jaar KOEPEL

Donderdag 6 december kwamen in het Turfschip 20 vrijwilligers bijeen die namens KOEPEL de educatieve rondleidingen verzorgen voor de scholen in Etten-Leur. Dit om het 10 jarig bestaan van de marktplaats voor cultuur en natuureducatie, KOEPEL, te vieren en de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Het programma startte met koffie en warm appelgebak. Hieronder lees je het verslag van de middag. Ook vind je hier de educatietoolkit van Arja van Veldhuizen. download hier

TERUGBLIK
Hanne Poos, verantwoordelijk voor KOEPEL, blikte terug. KOEPEL zag in oktober 2008 het levenslicht. Het was Clara Légêne die deze naam samen met Hanne bedacht; Kunst Onderwijs Erfgoed Plein Etten-Leur. Clara is o.a. een oud raadslid voor de PVDA met veel kennis over kunst en cultuur. Zij heeft voor de gemeente ook een onderzoek gedaan naar het cultuuronderwijs in de scholen van Etten-Leur.
KOEPEL heeft als belangrijkste taak het onderwijs te ondersteunen met het invullen van hun cultuuronderwijs. Het accent ligt bij het primair onderwijs en minder bij het voortgezet onderwijs; zij hebben zelf goede vakdocenten die de kunstvakken geven.
In 2009 verhuisde KOEPEL naar het stadskantoor en vanaf toen is Ilse van Meggelen als ondersteuner van KOEPEL ingezet en kon de marktplaats uitgroeien tot wat het nu is. Ilse is o.a. verantwoordelijk voor de website en projectleider van het jaarlijkse aanbodboekje. Haar inzet en aandeel voor het draaiende houden van KOEPEL zijn van groot belang. De samenwerking met de professionals van Nieuwe Nobelaer is ook in 2009 begonnen en uitgegroeid tot een duurzame relatie waarbij de kwaliteit van de geleverde diensten voorop staat. Scholen zijn enorm gebaat bij de ondersteuning van KOEPEL en de vakdocenten van Nieuwe Nobelaer.
Het natuuronderwijs (NME=natuur- en milieueducatie) is in 2010 aan KOEPEL toegevoegd. Het was een verzoek en tevens pilotproject van de Provincie Noord-Brabant om NME toe te voegen aan de marktplaatsen voor cultuureducatie. Vijf gemeentes gingen dit experiment aan. In Etten-Leur is het een succes geworden dankzij de goede organisatiestructuur. Veel scholen nemen deel aan het natuurbuffet van KOEPEL. Een andere succesfactor is dat we een zeer goed duo voor de planning en inroostering hebben; Tulla en Linda van Nieuwe Nobelaer. Zij zorgen ervoor dat de planning van de kunstprojecten en natuurprojecten voor de school en groepen duidelijk is. En dat de lespakketten op tijd bij de juiste leerkracht worden bezorgd.

KOEPEL DOET MEER

KOEPEL heeft de afgelopen 10 jaar meer gedaan dan alleen het ondersteunen van het onderwijs. Wat doen we nog meer;

  • de Nationale Boomfeestdagen helpen inrichten;
  • dag van de Duurzaamheid organiseren met het voorlezen van een verhaal op een school door de wethouder;
  • Night of the Proms op de KSE organiseren met Muziekvereniging Constantia;
  • Open Monumentendagen mee vormgeven;
  • de tentoonstelling Zonder Boer geen voer mee organiseren;
  • meewerken aan het muziekproject KSE en ouderen van de Herbergier;
  • het dansproject ‘Move tegen pesten’ ondersteunen;
  • afvalmonster-wedstrijd organiseren voor de scholen;
  • het zonnebloemendorp ondersteunen;

Aansluiting ZUNDERT EN RUCPHEN
In 2010 vroeg de Gemeente Zundert of ze bij KOEPEL mochten aansluiten en zeer recentelijk, september 2017, kwam ook de Gemeente Rucphen onder de hoede van KOEPEL.

CMK traject
In 2013 heeft er zich, op landelijk niveau, een enorme positieve ontwikkeling voorgedaan op het gebied van cultuureducatie. De toenmalige minister van OCW, Jet Bussemaker, heeft het CMK traject (= cultuureducatie met kwaliteit) en een doorgaande leerlijn geïntroduceerd. Veel extra geld kwam er beschikbaar voor de scholen om cultuureducatie met kwaliteit en een doorgaande leerlijn beter in hun onderwijs mee te nemen. In Etten-Leur zijn er 7 basisscholen die deelnemen aan het CMK traject en 1 VO-school (het Munnikenheide College). In Zundert zijn er 5 basisscholen die deelnemen en in Rucphen 4 basisscholen.

KOEPEL werkt nauw samen met vak experts van Nieuwe Nobelaer en regio coaches van Kunstloc (provinciale ondersteuner cultuureducatie). Er is Brabant breed door Kunstloc samen met de intermediairs CMK van diverse gemeenten een digitale tool ontwikkeld, de Cultuurloper. Dit is een leer-hulpmiddel om cultuureducatie structureel en met meer beleid en visie vorm te geven voor de groepen 1 tot en met 8. Met behulp van de culturele vermogens en gedragsindicatoren worden leerkrachten geholpen om goede kunstlessen te geven. De komende jaren blijft KOEPEL zich inzetten voor een goed NME- en CE-aanbod en het verder uitbouwen van het CMK traject.

Workshop Arja van Veldhuizen
Na de terugblik op 10 jaar KOEPEL volgde een korte pauze. Daarna startte de workshop van Arja van Veldhuizen. Zij is o.a. museumdirecteur in Woerden en is zelfstandig trainster in de erfgoedsector. Zij schreef een zeer interessante cursus voor de vrijwilligers uit de erfgoedsector een zogenaamde ‘Educatie Toolkit’. Deze kit bevat methodes en werkvormen uit de museum- en erfgoededucatie.

Belangrijk is dat je waarneembaar gedrag moet zien te onderscheiden van dat wat jij denkt dat het zal zijn. Leerlingen die onrustig zijn kun je boos toespreken maar je kunt ook vragen stellen. Altijd duidelijk maken dat je graag aandacht wilt. Richt je op de groep die niet overdreven geïnteresseerd is maar wel de bereidheid heeft om te luisteren. Focus je niet op die leerlingen ( kleine groep vaak) waaruit al snel blijkt dat het voor hen niet hoeft. Dat heeft volgens Arja geen zin.

Arja geeft opdrachten aan de vrijwilligers om duidelijk te laten ervaren wat waarneembaar gedrag is en dat is wat telt. Elke deelnemer kreeg nog papiertje met een beer en een paar honingpotjes daarop getekend. De opdracht was: ” wat is jouw grootste beer op de weg en hoe zou je die kunnen tackelen”? Welke oplossing heb je voor jouw beer, schrijf dat bij de honingpotjes. Voor elke beer is er wel een oplossing (honingpotje ) zo blijkt uit de reacties. Arja sloot af en overhandigde Hanne een exemplaar van het door haar geschreven boek; ‘Educatie Toolkit, methodes & werkvormen uit de museum- en erfgoededucatie’. De aantekeningen van deze middag kun je hieronder downloaden.

Hanne sloot vervolgens de bijeenkomst af en dankte Arja. Ook dankte zij alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet. Voor iedereen is er een fles Oostenrijkse Cava met daarop een afbeelding van Gustav Klimt en zijn “de kus”. Beneden in de foyer toastten we met elkaar op nog eens 10 jaar KOEPEL!

Hanne Poos

EducatieToolkit
Evaluatiebriefjes
Handout Beren en Honingpotjes
Presentatie ArjavV_10 jaar Koepel Etten-Leur 06 12 18

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud