Wie wordt onze nieuwe Jeugdburgemeester

Wie wordt onze nieuwe Jeugdburgemeester

In 2018 lanceerde de gemeente het initiatief voor de aanstelling van een jeugdburgemeester. Het werd een groot succes: we ontvingen maar liefst 16 sollicitanten! Hieruit is Indy van Dongen gekozen als eerste Kinderburgemeester van Etten-Leur

Wat doet de jeugdburgemeester?
Het doel van de jeugdburgemeester is om de betrokkenheid van de jeugd in Etten-Leur bij de gemeente te vergroten, maar ook om kinderen meer te leren over verkiezingen, democratie en maatschappij. Onze jeugdburgemeester neemt deel aan evenementen als de sleuteloverdracht met carnaval, de opening van de Koningsspelen, de Boomfeestdag en de Nationale Dodenherdenking. Natuurlijk mag de jeugdburgemeester ook zelf onderwerpen aandragen die hij of zij belangrijk vindt en waar hij of zij graag aandacht aan wil schenken in de gemeente.

Wie komen er in aanmerking?
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen deelnemen aan de verkiezing voor jeugdburgemeester. Kinderen die solliciteren, moeten het leuk vinden om in de belangstelling te staan en goed voor grote groepen mensen kunnen spreken. Bovendien hebben ze toestemming nodig van zowel hun ouders/verzorgers als van hun school. We willen niet dat de taken van de jeugdburgemeester ten koste gaan van de schoolprestaties. Het is dan ook belangrijk dat u als school het laatste woord heeft. Sollicitatiebrieven worden pas in overweging genomen wanneer de toestemming van beide partijen gegeven is.

De verkiezing
De aanstelling van de jeugdburgemeester geldt steeds voor 1 jaar. Voor dit schooljaar zoeken we een jeugdburgemeester voor de periode oktober 2019 tot en met september 2020. Geïnteresseerde kinderen, die aan het profiel voldoen en instemming hebben van hun ouders en hun school, kunnen tot een sollicitatiebrief sturen naar jeugdburgemeester@etten-leur.nl.

In deze brief beschrijven de
kinderen waarom zij de beste kandidaat voor het jeugdburgemeesterschap zijn en
wat zij als jeugdburgemeester willen gaan doen. Aan de hand van deze brieven
nodigt de burgemeester een aantal kinderen uit voor een sollicitatiegesprek. Een
selectiecommissie van drie personen kiest naar aanleiding van deze gesprekken
de nieuwe jeugdburgemeester.

De rol van de school
Met de verkiezing voor jeugdburgemeester willen wij kinderen kennis laten maken met de democratie in het algemeen en de gemeente Etten-Leur in het bijzonder. U als school kunt hier een bijdrage aan leveren. De verkiezing is namelijk een uitgelezen kans om onderwerpen als democratie en gemeentelijk bestuur aan te snijden in de klas. Allereerst kunnen leerlingen uit de bovenbouw een rondleiding krijgen door het gemeentehuis en de raadszaal van de gemeente Etten-Leur. Zij krijgen daarbij de kans om vragen te stellen aan de raad en om met elkaar en de raadsleden in debat te gaan. Daarnaast is er een gratis lespakket beschikbaar: ‘Kiezen en gekozen worden’. Door middel van dit kant-en-klare lespakket leren de kinderen over de gemeente Etten-Leur en democratie. Voor meer informatie over de rondleiding en het lespakket kunt u mailen naar
jeugdburgemeester@etten-leur.nl.

Verdere communicatie
Via de rondleiding en het lespakket ‘Kiezen en gekozen worden’ worden de kinderen uit de bovenbouw op de hoogte gebracht van de verkiezing voor jeugdburgemeester en hoe zij hier aan kunnen deelnemen. Dit verloopt via de school en de leerlingen zelf. Maar we communiceren als gemeente ook rechtstreeks naar de kinderen en hun ouders. Dit gebeurt door middel van posters, folders en sociale media berichten. Een voorbeeld van die middelen hebben we aan deze brief toegevoegd. De bijgevoegde posters kunt u in de school ophangen. Mocht u meer materiaal nodig hebben, kunt u dat doorgeven via jeugdburgemeester@etten-leur.nl.

Hoe nu verder?
Hebt u interesse in het lespakket, of wilt u voor uw leerlingen een rondleiding bij de gemeenteaanvragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via jeugdburgemeester@etten-leur.nl.  Ook voor vragen over het onderwerp kunt u via dit e-mailadres bij ons terecht.

Contact:

Heeft u vragen? stuur een mail naar jeugdburgemeester@etten-leur.nl of neem telefonisch contact op met Mariette van Dueren- den Hollander. 076- 5024282

Volgende & vorige NIEUWSBERICHT

Scroll naar top